Dá sa hudba stretnúť?

Ivan ŠillerKeď som mal 17 rokov, do môjho života vážnym spôsobom vstúpila hudba. Úplne neočakávane a zásadne. Zasiahla ma natoľko, že som sa ju rozhodol študovať a venujem jej celý svoj život. Moje rozhodnutie ovplyvnilo niekoľko dôležitých ľudí, ktorí ma učili hudbe porozumieť. Uvedomil som si, že hudbu je dôležité stretnúť osobne, cez ľudí, ktorí ju majú radi, ktorí ju hrajú a vedia o nej zaujímavo rozprávať.

Trendom súčasnej doby je však akási neosobnosť. Facebook, MySpace, Twitter – to všetko nám umožňuje sa "schovať" a vytvoriť si inú identitu. Ľudia sa radi strácajú v dave. V pop-kultúre dominujú veľké produkcie, ktoré sprostredkúvajú masové zážitky a sú plné anonymity. Hudbu počujeme dokonca aj vtedy, keď nechceme. V obchodoch, v autobusoch, v mobilných telefónoch. Väčšina domácností ma neustále zapnutý televízor alebo rádio.

Žijeme v úžasnej dobe, ktorá nám umožňuje vnímať nekonečné množstvo hudby. Ako sa však zorientovať v širokej ponuke? Čo je kvalitné a čo nie? Niekedy nám nestačí spoliehať sa na vlastný vkus. Je potrebné, aby sme mali o hudbe aspoň základnú vedomosť. Inak nám hrozí, že sa budeme cyklicky pohybovať vo veľmi obmedzenom estetickom priestore. Navyše náš výber veľmi ovplyvňuje "módnosť", ktorá so skutočnou kvalitou má niekedy veľmi málo spoločné. Z našich životov sa postupne vytráca pozorné vnímanie hudby, ktoré si vyžaduje pokoj a ticho. Hudba je častokrát veľmi osobná až intímna a potrebuje komorné prostredie a náš čas.

Aktívne počúvanie je náročnou činnosťou, ktorú sa stále musíme učiť, ak chceme mať z hudby ozajstný zážitok. Osobné stretnutie s hudobníkmi, ktorí vedia o hudbe pútavo rozprávať a sami ju radi hrajú, nám môže poskytnúť "návod", ako sa zorientovať v širokej škále rôznej hudby. Umelecké vzdelávanie je vynikajúcim prostriedkom, ktorý môže ľuďom pomôcť

stať sa zrelšími osobnosťami v kontexte ich osobného a profesionálneho života. Vnímanie kvalitnej hudby prehlbuje naše estetické a intelektuálne cítenie, pomáha nám vedieť v živote lepšie počúvať jeden druhého. Mnohé výskumy dokázali že hudobne vzdelaní ľudia vedia ľahšie analyzovať zložité problémy, prinášajú nové myšlienky a rozmýšľajú v širších kontextoch. Sú to ľudia, ktorí vedia pracovať samostatne ale i v tíme a vedia vystupovať na verejnosti. Z milovníkov hudby sa nemusia stať profesionálni umelci, ale zručnosti, ktoré získajú prostredníctvom pozorného vnímania hudby, určite využijú vo svojej oblasti pôsobnosti.

Preto sa aj my snažíme vytvárať priestor, kde môžeme spoločne stretávať hudbu. Hudbu, ktorá je iná ako bežne počúvame z rádií, ktorá má silu nás hlboko osloviť a učí nás sústredene vnímať okolitý svet.

© 2011–2023 InMusic, o.z.